Laden..

Tuinbranche scherpt eisen middelenverbruik sierteelt verder aan

Zeist, april 2017

Voor bomen, struiken, bloemen en planten die retailers in de tuinbranche verkopen gaan strengere eisen gelden voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De retailers zullen dit melden aan hun leveranciers. Onlangs ondertekenden zij de eisen en ambities voor verdere verduurzaming van de sierteelt. Die gelden voor 2017 en 2018 en zijn een vervolg op de afspraken die de branche begin 2016 maakte.

Naast de initiatiefnemers Tuinbranche Nederland, Stichting Natuur & Milieu, Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), en de deelnemende tuincentra Groenrijk, GRS retail, Hornbach, Intratuin, Life&Garden, Ranzijn tuin&dier en Welkoop Retail, tekenden LTO Bomen en vaste planten en handelspartijen Waterdrinker, Royal Lemkes en Arie Bouman Tuinplanten de ambitie ook.

“Deze partijen werkten samen met andere betrokken ketenpartijen de aanpak uit. Dit bestaat uit geïntegreerde gewasbescherming, innovatie, gefaseerd verbod van schadelijke middelen en stimuleren van sterke gewassen. We gaan dit de komende jaren verder ontwikkelen, waarbij we werken aan een instrument dat teeltwijzen toetst en beoordeelt op de totale milieubelasting”, zegt Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland, die blij is met de gezamenlijke aanpak waarbij een groot deel van de sector samen optrekt en innoveert. Van der Heide ervaart inmiddels bij meer partijen in binnen- en buitenland interesse voor de gezamenlijke aanpak.

Verboden en beperkingen

Vanaf 2017 geldt een gebruiksverbod voor de middelen Chloorpyrifos, Clothianidine, Cypermethrin, Fipronil en Imidaclocloprid. Voor Acetamiprid, Thiacloprid, Thiametoxam en Deltamethrin gelden beperkingen. Voor elk middel is per productgroep aan de hand van een toetsingskader beoordeeld of het ‘misbaar’ is. Dit omvat de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid van een middel, de tuinbouwkundige noodzaak van het middel (en beschikbaarheid van alternatieven), de economische relevantie van een productgroep en stimulansen voor vernieuwing. Genoemde middelen zijn toegelaten, maar zijn als onwenselijk voor gebruik beoordeeld. Kwekers moeten met registratie en monstername aantonen geen door de retail ongewenste middelen te gebruiken.

Evaluatie in zomer 2018

Onderdeel van de aanpak is verder dat kwekers deelnemen aan een borgingssysteem. Dit garandeert dat geen ongewenste middelen zijn gebruikt maar vooral ook dat de kwekers een integrale duurzaamheidsaanpak toepassen. De initiatiefnemers evalueren de ervaringen in de zomer van 2018, om daarna het beleid vanaf 2019 vast te stellen. Ondertussen stimuleren ze partijen in binnen- en buitenland om ook aan te haken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tuinbranche Nederland.

Wil je iets laten bezorgen in Nederland?

Hier op Intratuin.be bezorgen we alleen in Belgie

Back to top