Laden..

Privacyverklaring

Als hieronder wordt gesproken over Intratuin, wordt daarmee bedoeld Intratuin Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Intratuin hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intratuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als Intratuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt kun je contact opnemen via privacy@intratuin.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens:
 1. Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, inschrijft voor activiteiten of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 2. Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 3. Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Intratuin op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via derden, wanneer zij als verwerker voor Intratuin optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Intratuin plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Intratuin kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Intratuin en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Intratuin verstrekt. Intratuin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Contact- en accountantgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media accounts en inloggegevens.
 2. Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website en digitale nieuwsbrieven.
 3. Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Intratuin heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@intratuin.nl.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Intratuin gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: 

 1. Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 2. Voor het uitvoeren van een koopovereenkomst.
 3. Voor het registreren, afhandelen en verzorgen van eventuele vragen, klachten, retouren en reparaties.
 4. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 5. Voor het maken van analyses omtrent bezoekgedrag op de website en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 6. Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 7. Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 8. Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten.

Intratuin zal deze gegevens minimaal 7 jaar bewaren, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Beveiliging

We nemen maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. We hanteren passende beveiligingsmaatregelen, inclusief het gebruik van encryptie en beveiligde verbindingen (SSL).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Let op: Deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Intratuin maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Intratuin nieuwsbrief

Door je in te schrijven op onze Intratuin nieuwsbrief, geef je Intratuin toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Met jouw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om je te informeren over Intratuin. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over activiteiten in onze winkels of het doen van andere aanbiedingen en acties. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je jezelf afmelden in de eerstvolgende nieuwsbrief die je ontvangt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Pas op voor valse winacties

Er zijn regelmatig winacties in omloop via e-mail, Facebook en of SMS die niet afkomstig zijn van Intratuin. Veelal wordt hierin een waardebon of voucher aangeboden ter waarde van bijvoorbeeld 500 euro of 750 euro. In deze zogenoemde ‘phishing-acties’ worden de naam en het logo van Intratuin misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen of om je geld afhandig te maken. Doe hier niet aan mee, het gaat om oplichterij!

 1. Wij raden je aan om altijd de afzender van de e-mail te checken. Officiële e-mails van Intratuin herken je aan de afzender met het mailadres, bijvoorbeeld nieuwsbrief@e.intratuin.be, klantenservice@intratuin.nl, info@intratuin.nl of info@[vestigingsnaam].intratuin.be.
 2. Winacties van Intratuin op Facebook zijn altijd direct gelinkt aan onze Facebookpagina facebook.com/intratuin of linken door naar onze website www.intratuin.be en inspiratie.intratuin.be.
 3. Intratuin gebruikt nooit SMS of WhatsApp voor winacties.

Twijfel je over de echtheid van een e-mail of (win)actie van Intratuin neem dan contact met ons op via privacy@intratuin.nl. Op veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kunt doen en laten om veilig te internetten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intratuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Intratuin een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Een dergelijk verzoek kan je kenbaar maken via privacy@intratuin.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wil je iets laten bezorgen in Nederland?

Hier op Intratuin.be bezorgen we alleen in Belgie

Back to top