Laden..

SD-wat? SDG’s – voor de wereld van morgen


Intratuin en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Deze doelen, opgesteld in 2015, moeten ervoor zorgen dat we de aarde in goede (of betere) staat doorgeven aan de generaties na ons. Wij focussen ons bewust op drie doelen: doel 12, 13 en 15. Wat dit betekent? Hier lees je er alles over.

Vanwege een groeiende wereldbevolking – tegen 2050 zou deze 9,6 miljard mensen tellen – hebben we ook te maken met een groeiende vraag naar producten. Intratuin heeft hier als retailer met in totaal 69 vestigingen alles mee te maken. Samen met onze kwekers, leveranciers en andere partijen uit de retailbranche werkt Intratuin aan oplossingen die bijdragen aan duurzame consumptie- en productiepatronen, oftewel doelstelling nummer twaalf van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

Doel 12 is gericht op een efficiënter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. De productie van al onze goederen en voedsel leunt namelijk zwaar op de natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen van de aarde (water, zuurstof en bomen). We moeten het met minder gaan doen, in de gehele keten. En dat geldt ook voor de tuinbranche. We pakken onze verantwoordelijkheid door een voortrekkersrol te nemen binnen de branche op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast informeren we consumenten over duurzaamheid en stimuleren we ze om groene keuzes te maken

  • Dit uit zich onder meer in het bannen van chemische schoonmaakmiddelen uit onze schappen en het toevoegen van een ‘Lekker groen’-kenmerk op producten om onze klanten op duurzame keuzes te wijzen. Intratuin doet niet mee aan Black Friday maar zet in op Green Friday. En van haar groenleveranciers eist Intratuin een certificering.

Klimaatverandering is een serieus probleem van de 21ste eeuw dat over de hele wereld merkbaar is. De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering is onze gezamenlijke CO2 uitstoot. Intratuin draagt – in lijn met doel dertien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - op verschillende manieren bij aan het terugdringen van deze uitstoot.   

 

Naast het reduceren van CO2-uitstoot is compenseren een belangrijke manier om nog verdere aantasting van de aarde tegen te gaan. Hoe? Door het planten van bomen en planten, die op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht opnemen.

  • In onze vestigingen maken we gebruik van groene energie, waarvan een deel wordt opwekt via eigen zonnepanelen op de daken. Qua compensatie levert Intratuin met haar grote groenassortiment en missie om de Nederlandse achtertuinen te vergroenen (50% groene tuinen in 2030) ook een grote bijdrage

Ecosystemen zoals bossen, oerwouden en moerassen verdwijnen in rap tempo. Dit heeft ernstige gevolgen voor de diversiteit aan dieren- en plantensoorten. Tijgers en neushoorns worden met uitsterven bedreigd, maar ook bijen, mussen en vlinders dichterbij huis. Als groenspecialist doet Intratuin zoveel mogelijk voor het behoud van de Nederlandse biodiversiteit en draagt de organisatie haar steentje bij aan doelstelling nummer vijftien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen dat zich richt op de bescherming, het herstel en de bevordering van het duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen. Verdere schade aan biodiversiteit van dieren- en plantensoorten moet worden beperkt en reeds gemaakte schade moet worden hersteld.

Intratuin hecht veel waarde aan biodiversiteit en neemt haar verantwoordelijkheid hierin serieus. We stimuleren consumenten om te kiezen voor een diervriendelijke tuin en informeren iedere dag over het belang en de mogelijkheden van een groene, levende tuin. Partnerships staan hierbij hoog in het vaandel, want samen kom je verder. Zo werken we onder andere samen met organisaties als Tuinbranche Nederland, Natuur & Milieu (N&M), Naturalis, gemeentes, de waterschappen, de Vlinderstichting, Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Vogelbescherming Nederland. Ook steunen we lokale initiatieven om de relatie met omgeving, omwonenden en plaatselijke verenigingen te versterken


Intratuin heeft de missie om de Nederlandse voor- en achtertuinen te vergroenen. Momenteel bestaat 36% van de 5 miljoen Nederlandse tuinen uit vegetatie*. Dat betekent dat ruim 60% uit bestrating of andere bebouwing bestaat. Wanneer alle tuineigenaren 17/18m2 van deze bestrating of bebouwing zouden vervangen door groen resulteert dat in 50% groene tuinen – dat komt neer op een totaal extra oppervlakte aan groen zo groot als anderhalf keer de Veluwe! Meer vegetatie in tuinen biedt insecten, vogels en (kleine) zoogdieren leefruimte, voedsel en broedplekken. Het draagt bij aan een biodivers Nederland en een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Dit draagt Intratuin actief uit naar haar consumenten. Eén keer per jaar organiseren we de ‘Tegel eruit, plant erin’-actie waarbij consumenten hun bestrating gratis kunnen inruilen voor een plant.

Wil je iets laten bezorgen in Nederland?

Hier op Intratuin.be bezorgen we alleen in Belgie

Back to top